INTERNATIONAL SPINAL SURGERY INFORMATION SHEET

(ISSiS)

 

Numer szpitalny: ..……………………..

Imię: ….………………………………... Nazwisko: …..………………………….

Data urodzenia: ….……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zaplanowana OPERACJA:

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ·        ZAMIERZONE KORZYŚCI:

Głównym celem operacji kręgosłupa jest

 • Złagodzenie bólu szyi / rąk / pleców / nóg
 • Korekta deformacji
 • Poprawa stopnia sprawności funkcjonalnej i mobilności

Jakkolwiek nie należy oczekiwać natychmiastowego wyleczenia. Na wszystkie korzyści płynące z zabiegu czeka się 12-18 miesięcy.

 

 • ·        ZABIEG:

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym / miejscowym.  Podczas operacji chirurg może w wyjątkowych okolicznościach zmienić zakres omówionego zabiegu, jednak osiągnięcie najlepszego możliwego rezultatu zawsze pozostanie głównym celem.

 

 •   OGÓLNE ZAGROŻENIA:

Współczesna anestezja jest ogólnie uznana za bezpieczną. Twój anestezjolog omówi wszelkie wątpliwości. Zgon powstały bezpośrednio wskutek operacji kręgosłupa jest niezmiernie rzadki. Niekiedy mogą wystąpić inne powikłania, wliczając w to zakrzepy naczyniowe kończyn dolnych lub płuc, atak serca, udar lub zapalenie płuc. Leczenie powyższych nastąpi w razie konieczności.

 

 •   PO ZABIEGU:

Po zabiegu otrzymasz środki przeciwbólowe. Może zostać podłączona kroplówka, cewnik moczowy oraz drenaż rany na około 24-48 godzin. Uruchomienie po zabiegu nastąpi tak szybko jak będzie to możliwe, zazwyczaj w ciągu 12 godzin.

 

 •   SPODZIEWANY CZAS POBYTU W SZPITALU:

         ………dni          

 

 •  POWRÓT DO AKTYWNOŚCI / PRACY:

Większość pacjentów radzi sobie z lżejszymi czynnościami  / prowadzeniem samochodu po upływie 2-4 tygodni oraz jest w stanie powrócić do pracy i uprawiania lekkich sportów po upływie 6 tygodni.

 

Decyzję o wykonaniu operacji podejmujesz sam. Mimo, iż powikłania na skutek operacji są rzadkie, nie można ich wykluczyć i wyrażając zgodę na operację akceptujemy możliwość ich wystąpienia. Istnieje ryzyko stałego uszkodzenia funkcji lub konieczność wykonania powtórnej operacji naprawczej. Opis możliwych powikłań i przybliżonego ryzyka znajduje się na odwrocie.

(ISSiS 15)


wYBRANE ZAGROŻENIA & POWIKŁANIA

Właściwe dla Ciebie

Powikłania

Prowadzące do

Częstość występowania

 

Uszkodzenie korzeni nerwowych

Ból/niedowład/zaburzenie czucia kończyny górnej / dolnej. 

Upośledzenie może być czasowe lub stałe.

1 na 250

 

Uszkodzenie nerwów pęcherza

moczowego (zespół ogona końskiego)

Całkowite lub częściowe zaburzenia zwieraczy powodujące nietrzymanie moczu lub stolca.

Niedowład i/lub zaburzenie czucia kończyn dolnych.

Upośledzenie funkcji seksualnych.

1 na 500

 

Naderwanie tkanek wewnątrzkanałowych (opony twardej)

 

Ból głowy i cieknąca rana. Druga operacja naprawcza naderwanie może być niezbędna.

3 na 100

 

Infekcja

Profilaktyczne zastosowanie antybiotyku podczas operacji.

1 na 60

 

Krwotok

Transfuzja krwi.

1 na 60

 

Obrzęk rany (gromadzenie się płynu surowiczego)

Podskórne gromadzenie się płynu. Większość nadaje się do odsączenia. W niektórych przypadkach następuje ponowne otwarcie rany w celu jej osuszenia.

1 na 60

 

Nawracająca przepuklina krążka międzykręgowego

Nawracający ból wymagający wykonania kolejnej operacji w przeciągu kilku kolejnych dni lub w nieokreślonym terminie w przyszłości.   

4 na 100

 

Uszkodzenie rdzenia kręgowego

Tetraplegia / Paraplegia – uszkodzenie stałe.

Tetrapareza / Parapareza – uszkodzenie może być czasowe lub stałe.

1 na 5000

 

Uszkodzenie przewodu pokarmowego (przełyku)

Trudności w przełykaniu.

Operacja naprawcza przełyku może być niezbędna.

1 na 1000

 

Uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego.

Ochrypnięty głos – zmiana czasowa (występuje często) lub stała (występuje rzadko).

1 na 1000

 

Dysfagia

Trudności w przełykaniu.

1 na 10

 

Obstrukcja dróg oddechowych

Operacja nagła mająca na celu usunięcie obstrukcji.

1 na 1000

 

Trudności w zrastaniu się kości (brak zrostu kostnego)

Uporczywy ból. Nawroty deformacji.

1 na 100

 

Obolałe miejsce pobrania przeszczepu.

Ból.

1 na 10

 

Złamanie / poluzowanie wszczepów

Ból. Nawroty deformacji. 

Możliwa konieczność drugiej operacji mającej na celu zmianę położenia lub usuniecie implantu.  

1 na 100

 

Przemieszczenie śruby transpedikularnej

Niedowład / brak czucia /  / krwawienie / uszkodzenie płuc.

1 na 50

 

Destabilizacja implantu

Powtórna operacja mająca na celu wymianę bądź usunięcie implantu.

1 na 1000

 

Niedrożność jelit

Rozdęcie jamy brzusznej, wymioty oraz  zatwardzenie.

1 na 100

 

Wytrysk wsteczny

Bezpłodność.

1 na 100

Dalsze informacje:                                                                                                    Kontakt:

 • ·         Odnośniki do opisu komplikacji i tłumaczeń na: Spine 2011;36(26)2333-45.      •  Sekretarka Chirurga     Tel:
 • ·         http://orthoinfo.aaos.org  www.spinesurgeons.ac.uk         •  Siostra Przełożona         Tel:
 • ·         www.spine.org