INTERNATIONAL SPINAL SURGERY INFORMATION SHEET (ISSiS)- Dutch / Nederlands

 

 

 

Ziekenhuisnummer: ..…………………

Voornaam: ….………………………… Achternaam: …..………………………….
Geb.datum: ….……………………………… 

        

Geplande operatie:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Doel van de operatie:
De belangrijkste doelen van de operatie zijn:
                         ·         Verlichten van  / arm / rug / been pijn
                         ·         Corrigeren van standsafwijkingen
                         ·         Verbetering van uw functioneringsniveau en mobiliteit

Verwacht echter geen onmiddellijk resultaat. Het kan 12 tot 18 maanden duren voor het volledige effect van uw operatie bereikt is.

·     De ingreep: De operatie wordt uitgevoerd onder algemene / locale verdoving. Gedurende de operatie kan het in zeldzame gevallen gebeuren dat de chirurg moet afwijken van de u voorgestelde ingreep, maar het primaire doel zal altijd het best mogelijke operatieresultaat voor u zijn.

 

  • ·    ALGEMENE RISICO’S: Moderne algemene narcose is over het algemeen veilig. Uw anesthesioloog

Zal vragen en zorgen die u mocht hebben met u bespreken. Overlijden als direct gevolg van een wervelkolom ingreep is uiterst zeldzaam. Andere complicaties inclusief een bloeding gedurende de ingreep, een bloedprop in het been of long, een hartinfarct, een hersenbloeding en een longontsteking kunnen in een enkel geval optreden. Hier wordt indien dit zou gebeuren direct actie op worden ondernomen

 


·        HERSTEL: Na de operatie krijgt u analgetica voorgeschreven. Patiënten die langer in het ziekenhuis moeten blijven kunnen een infuus houden , een urine katheter and een wonddrainage gedurende 24  - 48 uur. U zult zo spoedig mogelijk na de operatie worden gemobiliseerd, in het algemeen binnen 12 uur.


·        VERWACHTTE DUUR VAN HET VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS: ………… dagen     

·        TERUKEER  NAAR DE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN / WERK: De meeste patiënten zijn in staat lichte taken/autorijden na twee weken te verrichten. De doelstelling om weer te gaan werken  en lichte sportieve activiteiten te ondernemen is na zes weken. Het is aan u te beslissen of u zich wil laten opereren. Alhoewel zeldzaam, er kunnen echter complicaties optreden en als u verklaart te zijn voorgelicht en besluit zich te laten opereren accepteert u een kleine kans dat er iets onverwachts verkeerd kan gaan. U kunt te maken krijgen met permanent functieverlies of als gevolg van een complicatie een tweede operatie nodig hebben. Een beschrijving van mogelijke complicaties en de frequentie waarmee die optreden wordt hieronder gegeven. (ISSiS 2015) 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 Specifieke risoko’s & Complicaties

Relevant voor u

Complicatie

Gevolg

Kans

 

Beschadiging van de zenuwwortel

Pijn/zwakte/doof gevoel in de arm / leg.

De beperking kan definitief of tijdelijk zijn

1 op 60

 

Beschadiging van de zenuwen die de blaas verzorgen

(cauda equina syndrome)

Geen of verminderde controle over het urineren of de ontlasting.

Spierzwakte en/of een doof gevoel in het been of de benen.

1 op 100

 

Scheur in de ruggenmergzak in het wervelkanaal (durascheur/lek)

 

Hoofdpijn en een lekkende wond. Soms is een tweede operatie nodig om het lek te sluiten (1 op300).

1 op 20

 

Infectie

Lekkende wond, koorts  en rillingen.

1 op 50

 

Wondzwelling (Seroma)

Ophoping van vocht onder de huis. In de meerderheid van de gevallen kan met alleen aspiratie van het vocht worden volstaan. Af en toe moet de wond opnieuw worden geopend om uit te lekken.

1 op 60

 

Recidief hernia

Terugkeren van de pijn waardoor een tweede operatie nodig wordt. Dit kan binnen enkele dagen of in de verdere toekomst (1:300)

1 op 20

 

Respiratoire problemen

Noodzakelijke ondersteuning van de ademhaling. In zeldzame gevallen operatie om een obstuctie in de ademwegen op te heffen (1 op 50)

1 op 30

 

Slokdarm  letsel

Problemen met slikken. Over het algemeen tijdelijk.

Een reoperatie om de slokdarm te herstellen kan nodig zijn  (1op 100)

1 op 12

 

Laryngeus recurrens zenuwletsel

Hese stem - tijdelijke (vaak) of permanente (zeldzaam).

1 op 20

 

Letsel van de vertebrale slagader

Bloeding

1 op 300

 

Niet vastgroeien van botdelen (non-union)

Persisterende pijn. Terugkeren van de deformiteit.

1 op 6

 

Pijn op de plek van bot voor de graft gewonnen is

Pijn.

1 op 8

 

Breuk van het implantaat of loslating daarvan. Dislocatie van het  implantaat

Pijn. Terugkeren van de deformiteit.  Waarschijnlijk noodzakelijke tweede operatie om het implantaat te vernieuwen of te reimplanteren of te verwijderen.

1 op 100

 

Verkeerde positie van een Pedikel schroef

Speirzwakte / doof gevoel / bloeding / longbeschadiging

1 op 25

 

Darmverstopping (ileus)

Opgezette buik, overgeven en obstipatie.

1 op 100

 

Retrograde ejaculatie

Onvruchtbaarheid.

1 op 75

 

Beschadiging van het ruggenmerg

Verlies van arm en been functie: quadriplegie / paraplegie - permanent.
Quadriparese / paraparese - kan tijdelijk of permanent zijn.
Referenties: Spine 2011;36(26):2333-45.


Contact secretaresse:  Tel:

1 op 2500